Κατηγορίες

AMC Αντιδονητικές βάσεις και αναρτήσεις

AMC Αντιδονητικές βάσεις και αναρτήσεις

Τα ελατήρια και οι βάσεις αυτού του τύπου τοποθετούνται σε διαφόρους τύπους αναρτήσεων ψευδοροφών και αεραγωγών, όπως και στην ελαστική έδραση και στήριξη μηχανολογικού εξοπλισμού για την αποτελεσματική μείωση θορύβου και δονήσεων.

Πλεονεκτήματα: 

  • Υπάρχει ποικιλία τύπων έτσι ώστε να εξυπηρετεί τις ιδιαιτερότητες της κάθε εφαρμογής.
  • Έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και είναι ανθεκτικά.
  • Πολλή καλή συμπεριφορά σε χαμηλές και υψηλές συχνότητες.

http://www.akustik.com/ingles/index.asp

 

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.