Κατηγορίες

Αντικραδασμικές εδράσεις

Αντικραδασμικές εδράσεις
  • Ελαστομερή αντικραδασμικά Sylomer Sylodyn, Sylomer HD Getzner. 
  • Ελαστομερή αντιδονητικά υλικά σιδηροδρομικών εφαρμογών Getzner και Semperit. 
  • Αντικραδασμικά ελατήρια και αποσβεστήρες Gerb. 
  • Αντικραδασμικά ελατήρια Reinicke.