Κατηγορίες

Reinicke αντιδονητικά ελατήρια

Reinicke αντιδονητικά ελατήρια

Οι εφαρμογή τους εξυπηρετεί τη μόνωση παλινδρομικού τύπου μηχανών και την ενεργητική και παθητική μόνωση εξοπλισμού και μηχανημάτων. Οι λύσεις που προφέρονται αφορούν κυρίως στην προστασία από δονήσεις και θόρυβο στη βιομηχανία και στο μηχανολογικό εξοπλισμό κτιρίων.

 

Πλεονεκτήματα: 

  • Τα ελατήρια αυτά κυκλοφορούν σε διάφορους τύπους, έχοντας κοινό ύψος, διάμετρο και στηρίξεις ανά είδος κατασκευής, εξασφαλίζοντας ευκολία στην αντικατάσταση. 
  • Με τα ελατήρια αυτά η πηγή δόνησης προς τη θεμελίωση μονώνεται, ενώ σε κάποιες εφαρμογές είναι εμφανή για ευκολότερη πρόσβαση.

http://www.reinicke-gmbh.de/federisolatoren_0_e.htm

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.