Κατηγορίες

Ηχόμετρα και ηχοδοσίμετρα των οίκων Norsonic & Cirrus

Ηχόμετρα και ηχοδοσίμετρα των οίκων Norsonic & Cirrus

Ηχόμετρα ηχοδοσίμετρα των οίκων Cirrus & Norsonic.

Χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση ακουστικών μετρήσεων, καταγράφουν και καταμετρούν το βιομηχανικό, τον περιβαλλοντικό, το συγκοινωνιακό και οικιακό θόρυβο. Επίσης κάνουν καταγραφή των δονήσεων σε κτίρια και αλλού, ενώ καταγράφουν και το χρόνο αντήχησης.

http://www.cirrusresearch.co.uk/
http://www.norsonic.com/

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.