Κατηγορίες

Διαφανή πάνελ από ακρυλικό υλικό PLEXIGLAS SOUNDSTOP XT & GS CC Evonik

Διαφανή πάνελ από ακρυλικό υλικό PLEXIGLAS SOUNDSTOP XT & GS CC Evonik

Τα διαφανή ηχοπετάσματα χρησιμοποιούνται για τη μείωση θορύβου σε μεγάλους οδικούς άξονες, γέφυρες, δρόμους, σχολεία, πισίνες, κτίρια, οικοδομές, ιδιωτικές κατοικίες και άλλα. Επίσης ο δεύτερος τύπος χρησιμοποιείται και ως ανεμοπέτασμα.

Πλεονεκτήματα:

  • Είναι υψηλής διαφάνειας και ενσωματώνονται σε λύσεις με υψηλές αισθητικές & αρχιτεκτονικές απαιτήσεις.
  • Εγγύηση δέκα ετών γενικά.
  • Εγγύηση τριάντα ετών για μη κιτρινισμό.
  • Είναι ανθεκτικά και τοποθετούνται εύκολα. 
  • Κυκλοφορούν σε διάφορους τύπους και χρώματα και είναι ανακυκλώσιμα. Επίσης υπάρχει δυνατότητα κάλυψης οποιαδήποτε ανάγκης σύνθετου υλικού για διαφανή, ημιδιαφανή ηχοπετάσματα.

http://www.plexiglas.de/methacrylates/en/products/plexiglas/products/solidsheets/plexiglassoundstop/

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.