Κατηγορίες

Αντικείμενο δραστηριότητας

Αντικείμενο δραστηριότητας

Η ΕΡΓΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΕ παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες για τον έλεγχο του θορύβου και των δονήσεων. Στις δραστηριότητες της, λοιπόν, περιλαμβάνονται:

  • Μετρήσεις , πραγματογνωμοσύνες
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ελέγχου θορύβου και δονήσεων
  • Παροχή τεχνοοικονομικών λύσεων εστιασμένων στις ανάγκες των πελατών
  • Πώληση προϊόντων που ικανοποιούν τις προδιαγραφές των έργων
  • Κατασκευή έργων στα οποία έχουν προμηθευτεί τα προϊόντα «κλειδιά» από την εταιρεία

Η συνεργασία με τους πελάτες μπορεί να περιλαμβάνει το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών, ή συνδυαστικά ή και μεμονωμένα αντικείμενα δραστηριότητας της εταιρείας

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.