Κατηγορίες

Σε ποιούς απευθύνεται

Σε ποιούς απευθύνεται

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της ΕΡΓΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΕ εξυπηρετούν ανάγκες και έχουν πεδίο δράσης σε κάθε πιθανό εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο όπου επηρεάζεται από θόρυβο. Έχοντας αυτό ως δεδομένο, μπορούμε να κατανοήσουμε ότι το πελατολόγιο της εταιρείας μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευρύ από διαφορετικές οπτικές γωνίες:
Όπως για παράδειγμα:

  • Η γεωγραφική διασπορά: εντός και εκτός Ελλάδας.
  • Το είδος των πελατών: δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς και οργανισμοί, κατασκευαστικές εταιρείες, εμπορικές εταιρείες, εταιρείες παροχής υπηρεσιών, δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, ιδιώτες.
  • Το είδος του έργου: μεγάλο - μικρό, εσωτερικού ή και εξωτερικού χώρου, επαγγελματικοί χώροι - κατοικίες, δημόσια έργα, κοινόχρηστοι χώροι, βιομηχανικοί χώροι κ.λπ.

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.