Κατηγορίες

Βασίκες Κατευθύνσεις

Βασίκες Κατευθύνσεις

Η ΕΡΓΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΕ αξιοποιώντας την 20ετή εμπειρία και τεχνογνωσία της σε θέματα θορύβου και δονήσεων, προσφέρει υπηρεσίες μέσω των οποίων θα προσδιοριστεί, θα καταγραφεί και θα μελετηθεί το μέγεθος του θορύβου ή της δόνησης που προκαλείται σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο.

Εφόσον τα αποτελέσματα των μετρήσεων και της μελέτης στη συνέχεια αξιολογηθούν, προτείνονται αποτελεσματικά μέτρα, ενέργειες και προϊόντα προς εφαρμογή.

Μέλημα της εταιρείας είναι η ποιοτική παροχή υπηρεσιών και η πώληση αξιόπιστων και εγγυημένων υλικών, τα οποία θα οδηγήσουν σε αποδοτικές τεχνικές λύσεις.

Η εταιρεία προδιαγράφοντας μια αξιόλογη πορεία στο χώρο της και έχοντας οργανώσει την Εταιρεία Μελετών Ακουστικής Ο.Ε. που επικεντρώνεται στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ελέγχου θορύβου και δονήσεων καθώς και θέματα αρχιτεκτονικής και περιβαλλοντικής ακουστικής, προσδοκά σε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, αναλαμβάνοντας έργα πανελλαδικά αλλά και στις γείτονες χώρες.

Ο κυριότερος στόχος είναι η συνεχής βελτίωση και η κάλυψη των αναγκών των πελατών και των έργων

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.