Κατηγορίες

Εξοπλισμός

 Εξοπλισμός
 

Η Εταιρεία Μελετών Ακουστικής Ο.Ε. διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για την εκπόνηση οποιασδήποτε πραγματογνωμοσύνης για την ακριβή εξέταση, καταγραφή και μέτρηση Θ & Δ συμπεριλαμβανομένων όλων των ακουστικών παραμέτρων που προδιαγράφονται προς αξιολόγηση από τα διεθνή πρότυπα και τη νομοθεσία. Ο εξοπλισμός αποτελείται από

  • 4 ολοκληρωτικά ηχόμετρα Cirrus CR-811A
  • 4 ολοκληρωτικά ηχόμετρα Norsonic (Ν110, Ν116, Ν118 και Ν140)
  • 2 ηχητικές πηγές θορύβου μεγάλης ισχύος συμπεριλαμβανομένης μίας πρότυπης δωδεκάεδρης πηγής θορύβου Norsonic (N270) με ενισχυτή – γεννήτρια θορύβου Ν280
  • 2 πολυκάναλους καταγραφείς και αναλυτές σήματος MEDA του οίκου Woelfel, κατάλληλοι για μετρήσεις αερόφερτου, δομόφερτου και υποθαλάσσιου θορύβου και δονήσεων μαζί με τους αντίστοιχους αισθητήρες και software.
  • Λογισμικό χαρτογράφησης – διάδοσης θορύβου ΙΜΜΙ του οίκου Woelfel
  • Λογισμικό υπολογισμού ηχομονωτικής ικανότητας κτυπογενούς και αερόφερτου θορύβου INSUL του οίκου Marshal Day Acoustics
  • Πλήρης υποστήριξη σχεδιαστικών αναγκών της εταιρείας με λογισμικό AutoCAD 2009 και Plotter HP DJ13


Όλα τα ηχόμετρα της εταιρείας μας είναι ακρίβειας Class 1, δηλαδή πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται στις Δημοσιεύσεις 61672-1:2003 της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (I.E.C. Publications 61672-1:2002) καθώς και του ΕΛΟΤ EN 61672.01.

 

 

 


 

 
Ηχόμετρα CIRRUS RESEARCH
 
Ηχόμετρα NORSONIC
 
Πανκατευθυντικά ηχεία
 
 
Επιταχυνσιόμετρα PCB
 
Γεώφωνο WMS
 
Προενισχυτές / signal conditioners

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.