Κατηγορίες

Λογισμικό χαρτογράφησης και πρόγνωσης διάδοσης θορύβου (IMMI 2010)

Λογισμικό χαρτογράφησης και πρόγνωσης διάδοσης θορύβου (IMMI 2010)

Το λογισμικό IMMI είναι ένα ειδικό λογισμικό πρόβλεψης ηχητικού πεδίου και χαρτογράφησης του θορύβου στο εξωτερικό περιβάλλον με modules βιομηχανικού, οδικού, σιδηροδρομικού, αεροπορικού θορύβου, αλλά και κάθε θόρυβο παραγόμενου από μηχανολογικό εξοπλισμό. Οι υπολογισμοί του βασίζονται στην μέθοδο των ακτίνων (ray tracing). Επίσης γίνεται μοντελοποίηση διάδοσης ατμοσφαιρικών ρύπων.

 

Το λογισμικό IMMI προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής Ευρωπαϊκών κανονισμών σύμφωνα με τους οποίους γίνεται η προσομοίωση του ηχητικού πεδίου.

 

 

Το λογισμικό μπορεί να εκτιμήσει με ακρίβεια τις πραγματικές ή προβλεπόμενες διορθώσεις στις τελικές ηχοστάθμες λόγω εμποδίων ηχοπετασμάτων κλπ υπολογίζοντας και τις παντός είδους ανακλάσεις των ηχητικών κυμάτων επί των γύρω κτιρίων, χρησιμοποιεί Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς για όλων των τύπων θορύβου «Βιομηχανία», «Οδική κυκλοφορία», «Κυκλοφορία σιδηροδρόμων» και «Αεροπορικό θόρυβο.

 

 

Είναι πλήρως ενημερωμένο με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2002/49/ΕΚ. Σύμφωνα με την  οδηγία, οι μέθοδοι υπολογισμοί για την Ελλάδα για κάθε τύπο θορύβου είναι:

 

 

Βιομηχανικός: ISO 9613 (industry)
Οδικός: NMPB-Routes-96/XP S 31-133/Guide du Bruit (road traffic)
Σιδηροδρομικός: SRM II (railway)

 

Αεροπορικός: ECAC/CEAC Doc. 29 (noise contours around airports)

 

 

 

 

 

 

  • Τα ηχοπετάσματα που χρησιμοποιούνται στα προσομοιώματα μπορούν να είναι ανακλαστικά ή και απορροφητικά.
  • Τα αποτελέσματα των  υπολογισμών μπορούν να παρουσιασθούν σαν χάρτες θορύβου με ισοσταθμικές καμπύλες θορύβου σε κάτοψη ή σε τομή.
  • Οι υπολογισμοί μπορούν να γίνουν με τους εξής δείκτες Leq, L10 ή Lden σε dB(A).
  • Είσοδος δεδομένων: ποντίκι, πληκτρoλόγιο, dititazer, ή από αρχεία άλλων λογισμικών CAD και GIS (DXF, ArcGIS).

ΧΑΡΤΕΣ ΘΟΡΥΒΟΥ

 

 

 

 

Οριζόντιοι Χάρτες Θορύβου                               Ηχοέκθεση  προσόψεων κτιρίων σύμφωνα με το Παράρτημα VI

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/49/ΕΚ

 

 

Κατακόρυφοι Χάρτες Θορύβου

 

 

Τρισδιάσταση (3D- απεικόνιση χαρτών)

 

 

Χάρτες αερίων ρύπων και σκόνης

 

 

 

 

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΑΚΕΤΑ

 

 

Το IMMI είναι διαθέσιμο στα παρακάτω τρία πακέτα. Το καθένα έχει διαφορετικές δυνατότητες και ανάλογη τιμή:

 

 

IMMI Standard - Βασικά εργαλεία για χαρτογράφηση θορύβου

 

 

Αυτό είναι το βασικό πρόγραμμα για μικρής κλίμακας χάρτες θορύβου. Θεωρούμε χωρίς όριο αριθμό ενεργών αντικειμένων και σημείων πλέγματος, η έκδοση standard του λογισμικού προσφέρει υψηλή απόδοση σε λογικό κόστος. Ο αριθμός εμποδίων περιορίζεται στα 200, αλλά υπολογίζει περίπου 100.000 γωνίες περίθλασης σε μία μελέτη.

 

 

IMMI Plus - Επαγγελματική χαρτογράφηση θορύβου

 

 

Το IMMI Plus είναι ικανό να διαχειριστή οποιοδήποτε απαίτηση μιας μεγάλης κλίμακας μελέτη. Ιδανικό για μεσαίας κλίμακας θόρυβο ,όριο 1000 ανεξάρτητα εμπόδια και 500.000 γωνίες περίθλασης

 

 

Διαχείριση των περισσοτέρων μελετών για οδικό, σιδηροδρομικό και βιομηχανικό θόρυβο. Επίσης υπάρχουν επιπρόσθετα εργαλεία ανάλυσης και επιλογές.

 

 

IMMI Premium - Χαρτογράφηση θορύβου σε πόλης και μεγάλες βιομηχανίες

 

 

Αν αναζητάτε μία λύσης χωρίς περιορισμός τότε αυτή είναι το IMMI Premium. Δεν υπάρχει κανένα όριο στον αριθμό των στοιχεία, σημείων πλεγμάτων και αντικειμένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Αποδεδειγμένα η καλύτερη λύση για μεγάλης κλίμακας χάρτες θορύβων των πόλεων.

 

 

Οποιοδήποτε από τις παραπάνω εκδόσεις περιλαμβάνεις τα:

 

 

  • Μοντέλο BNPM σύμφωνα με German DIN 18005(5/87) για οδικό / σιδηροδρομικό / βιομηχανικό θόρυβο και μπορεί να παράγει χάρτες θορύβου  κατά DIN χωρίς να είναι απαραίτητες άλλες βιβλιοθήκες
  • Μοντέλο ατμοσφαιρικής ρύπανσης κατά Gaussian Plume model (TA Luft 1986, Annex C)

 

 

 

 

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 

 

 

 

Βιβλιοθήκες ανάλογα με τον μέθοδο υπολογισμού για κάθε είδος θορύβου:

 

 

 

 

 

 

 

Calculation Method

 

 

Description

 

 

Γενικό Μοντέλο στο ΙΜΜΙ

BNPM

The Universal Noise Prediction Method is based on the German DIN 18005 (5/87) and features road/railway/industrial noise

Οδικός Θόρυβος

RLS-90

Guideline on road noise protection incl. Bavarian car park noise study

 

RVS 3.02

Calculation of road traffic noise incl. Bavarian car park noise study

 

StL-86

Calculation of road traffic noise

 

XP S 31-133 (NMPB)

Noise of earth-bound transport – Calculation of the attenuation of sound during propagation outdoors including meteorological effects (with French emission model Guide du Bruit 1980)

 

CRTN

Calculation of Road Traffic Noise

 

RMW (SRM II)

Reken- en Meetvoorschrift Wegverkeerslawaai

 

TemaNord 1996:525

Road-Traffic Noise - Nordic Prediction Method

 

Σιδηροδρομικός Θόρυβος

SCHALL03

Guidelinie on the calculation of railway noise

 

Schall Transrapid

Calculation of magnetic train noise

 

ÖNORM S 5011

Calculation of railway noise

 

Semibel

Calculation of railway noise

 

CRN

Calculation of railway noise

 

RMR (SRM II)

Reken- en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai

 

TemaNord 1996:524

Railway noise - Nordic Prediction Method

 

 

 

ABSAW

Instruction to calculate airborne noise propagation from water­ways BfG - 1250 Edition June 2003

 

Βιομηχανικός Θόρυβος

VDI 2571/2714/2720

Noise radiation from industrial buildings, Outdoors noise propa­gation, Noise protection by screening outdoors incl. car park study (normal case)

 

ISO 9613-2

Acoustics – Attenuation of sound during propagation outdoors including car park study (normal case)

 

ÖAL 28

Noise radiation and noise propagation

 

BS5228

Noise and vibration control on construction and open sites

 

Handleiding Industrie

Instruction on measurement and calculation on industrial noise 1999

 

NORDFORSK 32

Nordic General Prediction Method

 

Αεροπορικός  Θόρυβος

AzB/AzB-L /ÖAL 24 1)

Instruction on calculation of noise contours around airports/around air fields/noise protection areas around airports

 

ECAC.CEAC Doc 29 1)

 

 

Report on Standard Method of Computing Noise Contours around Civil Airports

 

DIN 45684-1 2)

Determination of aircraft noise at airfields

 

Αέρια ρύπανση

Gaussian plume model

Air dispersion modeling for gas, dust and odour according to TA Luft 1986, Annex C

 

VDI 3945 Bl. 3 1)

Lagrangian particle model for gas and dust

 

ÖNORM M 9440 1)

Dispersion of air pollutants in the atmosphere – Calculation of concentrations and determination of stack height

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.