Κατηγορίες

Λογισμικό για υπολογισμό ηχομόνωσης (INSUL 6.3)

Λογισμικό για υπολογισμό ηχομόνωσης (INSUL 6.3)

1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ INSUL

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

 • Υπολογισμός της απόδοσης ηχομόνωσης των τοίχων, πατωμάτων, οροφών και παραθύρων των χώρων.
 • Το INSUL είναι ένα λογισμικό για τον υπολογισμό της ηχομόνωσης των τοίχων, πατωμάτων, οροφών και παραθύρων των χώρων.
 • Είναι βασισμένο σε απλά θεωρητικά πρότυπα που απαιτούν μόνο εύκολα διαθέσιμες πληροφορίες κατασκευής. Το πρόγραμμα μπορεί να κάνει υπολογισμούς απώλειας διάδοσης (TL) και του φαινόμενου σταθμισμένου δείκτη ηχομείωσης (Rw) με ακρίβεια, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί στους υπολογισμούς της διάδοσης θορύβου.
 • Το INSUL απεικονίζει τον δείκτη ηχομείωση (R) ανά συχνοτική περιοχή (1/3 οκτάβας) σε πίνακα ή σε γράφημα. Επίσης απεικονίζεται σε εικόνα την δομή της κατασκευής.
 • Παράγει εκτυπώσεις ή έκθεση σε μορφή pdf. Τέλος μπορεί να γίνει επικόλληση του γραφήματος (copy-paste) σε έναν κειμενογράφο.
 • Το INSUL μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να κάνει γρήγορη αξιολόγηση νέων υλικών και συστημάτων ή να εξετάσει τις επιδράσεις των αλλαγών σε υπάρχοντα σχεδιασμό.
 • Αναπαριστά τα υλικά χρησιμοποιώντας την προσέγγιση του απλού νόμου της μάζας και του φαινομένου της σύμπτωσης καθώς επίσης και τα περισσότερο σύνθετα χωρίσματα χρησιμοποιώντας τη δουλειά των Sharp, Cremer και άλλων.
 • Μπορεί να υπολογίσει την επίδραση της εγκατάστασης ενός ακουστικού καλύμματος μέσα σε μία κοιλότητα (πετροβάμβακα, υαλοβάμβακα κ.α.).
 • Έχει αναπτυχθεί σε αρκετές εκδόσεις σε ένα πολύ εύκολο για χρήση εργαλείο το οποίο χρησιμοποιεί το περιβάλλον των Windows TM, και έχει τελειοποιηθεί μετά από συνεχόμενες συγκρίσεις σε εργαστηριακές δοκιμές προκειμένου να παρέχει αποδεκτή ακρίβεια σε μία μεγάλη ποικιλία κατασκευών.
 • Τα δεδομένα των δοκιμών μπορούν να εισαχθούν προκειμένου να επιτρέψουν την εύκολη σύγκριση με υπολογισμούς.
 • Το INSUL λαμβάνει υπόψη τις επιδράσεις των φαινομένων των πεπερασμένων μεγεθών τα οποία είναι πολύ σημαντικά όταν υπολογίζει κανείς μικρά δείγματα όπως παράθυρα, καθώς επίσης και κανονικά στοιχεία σε χαμηλές συχνότητες.
 • Όπως κάθε εργαλείο υπολογισμού το INSUL δεν είναι υποκατάστατο της μέτρησης. Παρόλα αυτά διάφορες συγκρίσεις με δεδομένα δοκιμών αποδεικνύουν ότι το INSUL υπολογίζει με αξιοπιστία τις τιμές των δεικτών ηχομείωσης (RW) με ανοχή +/-3 dB για τις περισσότερες κατασκευές.
 • Το INSUL μπορεί να αναβαθμίσει έξοχα τις δυνατότητες των ακουστικών συμβούλων και των κατασκευαστών προϊόντων, ώστε να μπορούν γρήγορα και αξιόπιστα να προσδιορίζουν τις κατασκευές προκειμένου να επιτύχουν την επιθυμητή μείωση του αερόφερτου θορύβου.

Χαρακτηριστικά

 1. Βάση Δεδομένων συνήθων οικοδομικών υλικών
 2. Οι παράμετροι των υλικών μπορούν να προσδιοριστούν από το χρήστη
 3. Πίνακες και γραφική απεικόνιση για γρήγορη αξιολόγηση
 4. Δυνατότητα αποθήκευσης πληροφοριών σύνθετων κατασκευών για μετέπειτα ανάλυση
 5. Δυνατότητα χρήσης Μετρικών μονάδων (SI) ή Αγγλικών

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.