Κατηγορίες

Λογισμικό καταγραφής και ανάλυσης Θ & Δ (MEDA)

Λογισμικό καταγραφής και ανάλυσης Θ & Δ (MEDA)

Το MEDA είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα μέτρησης, καταγραφής, ανάλυσης και υπολογισμού θορύβου και δονήσεων. Το MEDA κάνει υπολογισμούς είτε αυτοί αφορούν εργοτάξια, είτε κραδασμούς που προέρχονται από κίνηση διαφόρων οχημάτων, είτε από δονούμενες μηχανές είτε από εκτόνωση αερίων. Χρησιμοποιεί μέσα εκτεταμένων μετρήσεων, ανάλυσης και υπολογισμού. Επίσης παρέχει μια ευρεία γκάμα εργαλείων τα οποία είναι χρήσιμα για οποιαδήποτε μέτρηση κραδασμών. Μια πληθώρα από διάφορες παραμέτρους μπορούν να οριστούν από τον χειριστή ώστε το σύστημα να προσαρμόζεεται στις απαιτήσεις κάθε μέτρησης αερόφερτου στρεόφερτου και υποβρύχιο θορύβου & δονήσεων.

Το σύστημα MEDA είναι ένας συνδυασμός λογισμικού και μηχανικού εξοπλισμού. Το λογισμικό παρέχει αξιόπιστη ανάλυση δεδομένων 24-bit. Ο ρυθμός δειγματοληψίας είναι 100 kHz ανά κανάλι, κάνει μετρήσεις σε μεγάλο εύρος ζώνης κατάλληλο και ενδείκνυται ακόμα και για ακουστικές εφαρμογές. Ο έλεγχος, η διαμόρφωση, η επεξεργασία στοιχείων και η διάγνωση επιτυγχάνονται άνετα μέσω Notebook ή PC. Είτε δραστηριοποιείστε στην παρακολούθηση μηχανών σε μια μακροπρόθεσμη βάση, για έλεγχο βλαβών και διάγνωση καλής λειτουργίας ή στον τομέα των προστασίας κτιρίων από δονήσεις, όλες οι λειτουργίες μπορούν να δημιουργηθούν εύκολα και γρήγορα, ενώ οι εκθέσεις αποτελεσμάτων προετοιμάζονται αυτόματα συμπεριλαμβάνοντας όλες τις βασικές και ουσιαστικές πληροφορίες σε πίνακες και γραφήματα.

Το MEDA παρέχει ευρύ σύνολο επιλογών και εργαλείων για κάθε είδος μετρήσεων δονήσεων και κραδασμών. Πληθώρα παραμέτρων μπορεί να οριστεί από το χρήστη για να ρυθμίσει τις επιλογές κάθε μέτρησης.

Πεδίο εφαρμογής του συστήματος MEDA:

 • Μέτρηση μηχανικών δονήσεων και κραδασμών προκαλούμενων από τη κυκλοφορία οχημάτων, τη λειτουργία εργοταξίων, διαλυτηρίων, μηχανημάτων παντός είδους και εκρήξεων.

   

 • Αποθήκευση των μετρήσεων

   

 • Μόνιμα συστήματα παρακολούθησης δονήσεων μακράς διάρκειας για τη παραγωγή πρωτοκόλλων προστασίας.

   

 • Ενεργοποίηση συναγερμών από υπέρβαση μεγεθών

   

 • Απλές ή πολλαπλές μετρήσεις on-site

   

 • Παράλληλη διεξαγωγή μετρήσεων δονήσεων και θορύβου

   

 • Μέτρηση επιτάχυνσης για τη παρακολούθηση δονήσεων σε πολύ ευαίσθητους χώρους (εργαστήρια, μηχανές παραγωγής τυπωμένων κυκλωμάτων κτλ)

   

 • Αξιολόγηση των συνεπειών των δονήσεων σε ανθρώπους και σε κτίρια σύμφωνα με εθνικά και διεθνή πρότυπα.

   

 • Παρακολούθηση, αξιολόγηση μέτρων περιορισμού των δονήσεων

Το MEDA παραμετροποιείται για να παράγει αυτόματα εκθέσεις:

 

 

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.