Κατηγορίες

Λογισμικό υπολογισμού ηχοαπορρόφησης (ZORBA)

Λογισμικό υπολογισμού ηχοαπορρόφησης (ZORBA)

2) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ZORBA

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

 • Υπολογισμός του συντελεστή ηχοαπορρόφησης και της εμπέδησης απλών επιφανειών ή κάποιων σύνθετων συστημάτων αποτελούμενων από ηχοαπορροφητικά υλικά σε συνδιασμό με υφάσματα επικάλυψης και διάτρητες επιφάνειες.
 • Το ZORBA είναι ένα λογισμικό για τον υπολογισμό του συντελεστή ηχοαπορρόφησης και εμπέδησης απλών ή σύνθετων συστημάτων επιφανειών.
 • Είναι βασισμένο σε θεωρητικά πρότυπα που αποτελούν ξεχωριστή θεωρητική προσέγγιση για τον υπολογισμό των χαρακτηριστικών των υπό αξιολόγηση επιφανειών.
 • Το ΖΟRBA απεικονίζει τον δείκτη ηχοαπορρόφησης (α) ανά συχνοτική περιοχή (1/3 οκτάβας και οκτάβας) σε πίνακα και σε γράφημα. Επίσης απεικονίζεται σε εικόνα η δομή της κατασκευής.
 • Παράγει εκτυπώσεις των υπολογσιμών ή έκθεση σε μορφή pdf. Τέλος μπορεί να γίνει επικόλληση του γραφήματος (copy-paste) σε έναν κειμενογράφο.
 • Το ΖΟRBA μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να κάνει γρήγορη αξιολόγηση νέων υλικών και συστημάτων ή να εξετάσει τις επιδράσεις των αλλαγών σε υπάρχοντα σχεδιασμό.
 • Αναπαριστά τα ακουστικά χαρακτιρηριστικά των υλικών χρησιμοποιώντας την υπολογιστική προσέγγιση αυξομείωσης της εμπέδησης των επιπρόσθετων δομικών υλικών έτσι ώστε να προσδιορίζονται ποσοτικά τα φαινόμενα παραμόρφωσης-στρέβλωσης του ηχητικού πεδίου σε περιοχές κοντά σε οπές χρησιμοποιώντας τη δουλειά των Reynolds,Smith και Costen, ενώ, σύμφωνα με τη μεθοδολογία υπολογισμού του Mechel, το λογισμικό δίνει το τελικό αποτέλεσμα συνυπολογίζοντας την συμπεριφορά του ήχου εντός των οπών της ορισμένης από το χρήστη διάτρησης.
 • Η εμπέδηση των επιφανειών μετατρέπεται υπολογιστικά σε δείκτη ηχοαπορρόφησης σύμφωνα με την θεωρία του Thomasson η οποία λαμβάνει υπόψη την γωνία προσπτωσης του ήχου στην υπό αξιολόγηση επιφάνεια αλλά τα χαρακτηριστικά διάχυσης του ήχου της επιφάνειας.
 • Έχει αναπτυχθεί σε αρκετές εκδόσεις σε ένα πολύ εύκολο για χρήση εργαλείο το οποίο χρησιμοποιεί το περιβάλλον των Windows TM, και έχει τελειοποιηθεί μετά από συνεχόμενες συγκρίσεις σε εργαστηριακές δοκιμές προκειμένου να παρέχει αποδεκτή ακρίβεια σε μία μεγάλη ποικιλία κατασκευών.
 • Τα δεδομένα των δοκιμών μπορούν να εισαχθούν προκειμένου να επιτρέψουν την εύκολη σύγκριση με υπολογισμούς.
 • Λαμβάνει υπόψη τις επιδράσεις των φαινομένων των πεπερασμένων μεγεθών.
 • Το ΖΟRBA μπορεί να αναβαθμίσει έξοχα τις δυνατότητες των ακουστικών συμβούλων και των κατασκευαστών προϊόντων, ώστε να μπορούν γρήγορα και αξιόπιστα να προσδιορίζουν τις κατασκευές προκειμένου να επιτύχουν την επιθυμητή ηχοαπορρόφηση με την κατάλληλη διάτρηση.


Χαρακτηριστικά
 

 1. Βάση Δεδομένων συνήθων ηχοαπορροφητικών επιφανειών
 2. Οι παράμετροι των υλικών καθώς και ο τύπος διάτρησης (διαστάσεις-απόσταση κλπ) μπορούν να προσδιοριστούν από το χρήστη
 3. Πίνακες και γραφική απεικόνιση για γρήγορη αξιολόγηση
 4. Δυνατότητα αποθήκευσης πληροφοριών σύνθετων κατασκευών για μετέπειτα ανάλυση
 5. Δυνατότητα χρήσης Μετρικών μονάδων (SI) ή Αγγλικών

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.