Κατηγορίες
Τελευταία Σχόλια
Ετικέτες Άρθρων
Κατηγορίες Blog

Υλοποίηση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Posted by superadmin 17/06/2015 0 Comment(s)

Η Εταιρεία Μελετών Ακουστικής ανέλαβε την υλοποίηση του Προγράμματος Παρακολούθησης του Ακουστικού Περιβάλλοντος του Ο.Λ.Π. (Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς). Το έργο περιλαμβάνει μετρήσεις θορύβου στο σύνολο της περιοχής αρμοδιότητας Ο.Λ.Π., οι οποίες θα επαναλαμβάνονται κάθε 6 μήνες και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Η περιοχή μελέτης, μήκους 15 χιλιομέτρων, εκτείνεται από τον οικισμό Περάματος έως το εμπορικό λιμάνι.

Leave a Comment