Κατηγορίες
Τελευταία Σχόλια
Ετικέτες Άρθρων
Κατηγορίες Blog

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2010

Posted by superadmin 18/06/2015 0 Comment(s)

Η Εταιρεία Μελετών Ακουστικής παρευρέθηκε στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακουστικής, ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2010, που έλαβε χώρα από 4 έως 6 Οκτωβρίου στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ακουστικής (ΕΛΙΝΑ) από το έτος 2002, διοργανώνει ανά διετία το πανελλήνιο συνέδριο ακουστικής. Φέτος, το ΕΛΙΝΑ, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο διοργανώνει το 5ο πανελλήνιο συνέδριο ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2010 στην Αθήνα, στις 4, 5 και 6 Οκτωβρίου.

Σκοπός του συνεδρίου είναι η ανάδειξη της εργασίας των σύγχρονων Ελλήνων επιστημόνων στον τομέα της ακουστικής, η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της πρόσφατης έρευνας στο πεδίο αυτό, καθώς και η γνωριμία και προώθηση της συνεργασίας όσων ασχολούνται με την ακουστική και τις εφαρμογές της

Leave a Comment