Κατηγορίες
Τελευταία Σχόλια
Ετικέτες Άρθρων
Κατηγορίες Blog

IPM3rove academy Πιστοποίηση

Posted by eagroup 21/12/2016 0 Comment(s)

Η Εταιρεία Μελετών Ακουστικής στοχεύοντας πάντα στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της έλαβε μέρος στη διεθνή διαδικασία IMP3rove Assisted Assessment που διοργάνωσε η  "The European Innovation Management Academy EWIV".

Leave a Comment