Κατηγορίες
Τελευταία Σχόλια
Ετικέτες Άρθρων
Κατηγορίες Blog

Προκήρυξη Θέσεων Εργασίας

Posted by testadmin 28/07/2015 0 Comment(s) Λονδίνο,
 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Ο.Ε.  δραστηριοποιείται στον χώρο μελετών ακουστικής για κτιριακές και περιβαλλοντικές εφαρμογές. Στα πλαίσια της διαρκούς διεύρυνσης των κύκλων εργασιών της δρομολογεί την δημιουργία νέων υπολογιστικών συστημάτων για την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών ακουστικής και αναζητεί συνεργάτες:
 

 
Ακουστικολόγος
(Κωδικός Θέσης: ΕΜΑ/ΗΧΟ/01)


Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Ο.Ε. αναζητεί να προσλάβει Ακουστικολόγο για την διεκπεραίωση ερευνητικού προγράμματος.

Θέση εργασίας:

Συμμετοχή σε ερευνητικής ομάδας ανάπτυξης λογιστικού μοντελοποίησης ακουστικού πεδίου, εκπόνηση ακουστικών μετρήσεων και πραγματοποίηση μελετών ακουστικής.

Ο υποψήφιος πρέπει να πληροί τα παρακάτω προσόντα:

Απαιτούμενα Προσόντα:
Πτυχίο Φυσικής
Διδακτορικό στην Ακουστική
Ερευνητική εμπειρία σε μοντελοποίηση ακουστικού πεδίου
Ανεργος. Κάτοχος κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ ή να μην έχει εκδώσει κανένα τιμολόγιο/απόδειξη παροχής υπηρεσιών κατά το τελευταίο 6μηνο.
Γνώση Αγγλικών
Επιθυμητά Προσόντα:
Εργασιακή εμπειρία
Εμπειρία σε μετρήσεις και μελέτες ακουστικής

Ειδικός Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
(Κωδικός Θέσης: ΕΜΑ/ΗΧΟ/02)


Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Ο.Ε. αναζητεί να προσλάβει Ειδικό Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων για την διεκπεραίωση ερευνητικού προγράμματος.

Θέση εργασίας:

Συμμετοχή σε ερευνητικής ομάδας ανάπτυξης λογιστικού μοντελοποίησης ακουστικού πεδίου.

Ο υποψήφιος πρέπει να πληροί τα παρακάτω προσόντα:

Απαιτούμενα Προσόντα:
Πτυχίο και μεταπτυχιακό στην Πληροφορική,
5ετη ερευνητική εμπειρία σε θέματα μοντελοποίησης, ανάλυσης συστημάτων, ανάπτυξης εφαρμογών και σχεδίασης βάσεων δεδομένων.
Ανεργος. Κάτοχος κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ ή να μην έχει εκδώσει κανένα τιμολόγιο/απόδειξη παροχής υπηρεσιών κατά το τελευταίο 6μηνο.
Γνώση Αγγλικών

Επιθυμητά Προσόντα:
Εργασιακή εμπειρία
Εμπειρία σε μετρήσεις και μελέτες ακουστικής
Πολιτικού Μηχανικού
(Κωδικός Θέσης: ΕΜΑ/ΗΧΟ/03)


Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Ο.Ε. αναζητεί να προσλάβει Πολιτικού Μηχανικού για την διεκπεραίωση ερευνητικού προγράμματος.

Θέση εργασίας:

Συμμετοχή σε ερευνητικής ομάδας ανάπτυξης λογιστικού μοντελοποίησης ακουστικού πεδίου, εκπόνηση στατικών μελετών και πραγματοποίηση μελετών έδρασης.

Ο υποψήφιος πρέπει να πληροί τα παρακάτω προσόντα:

Απαιτούμενα Προσόντα:
Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού,
Γνώσεις και εμπειρία σε μελέτες εφαρμογής ηχοπετασμάτων.
Ανεργος. Κάτοχος κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ ή να μην έχει εκδώσει κανένα τιμολόγιο/απόδειξη παροχής υπηρεσιών κατά το τελευταίο 6μηνο.
Γνώση Αγγλικών
Επιθυμητά Προσόντα:
Εργασιακή εμπειρία
Εμπειρία σε μετρήσεις και μελέτες ακουστικής

Επικοινωνία
Τηλ. 2106912928
Fax. 2106921958
Email. info@ema.com.gr

Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 – Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητών σε επιχειρήσεις»

Leave a Comment